Чытальная зала

Пампуй новае каталiцкае прылажэнне "Малiтоўнiк"!

МАЛІТОЎНІК

Пытаннi i адказы

«Стою на дороге и не знаю куда пойти: в церковь или в костел? Ни разу не была ни там ни там. От боли в душе не знаю, куда деться. Как зайти, когда ...»

(для прыватнага чытання)

Кірые, элейсон,
       Хрыстэ, элейсон, Кірые, элейсон.
Хрыстэ, пачуй нас,
       Хрыстэ, выслухай нас.

Ойча з неба, Божа,
       – змілуйся над намі.

Сыне, Адкупіцель свету, Божа,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы, Божа,
       – змілуйся над намі.
Святая Тройца, адзіны Божа,
       – змілуйся над намі.

Духу Святы мудрасці,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы розуму,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы рады,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы мужнасці,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы ўмеласці,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы пабожнасці,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы боязі Божай,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы,
    Святло прарокаў і Апосталаў,
       – змілуйся над намі.
Духу Святы, наш Суцяшыцелю,
       – змілуйся над намі.

Будзь да нас літасцівы,
       – даруй нам, Духу Святы, Божа.
Будзь да нас літасцівы,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.

Ад празмернага спадзявання
на Божую міласэрнасць,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад усялякай роспачы і сумнення
ў Божай ласцы,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад супраціўлення
спазнанай праўдзе веры,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад зайздрасці бліжняму,
які мае Божую ласку,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад закамянеласці сэрца,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад смерці без пакаяння,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад усялякіх злых і распусных
учынкаў і думак,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад раптоўнай і неспадзяванай смерці,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Ад кары вечнай,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Праз цудадзейную справу Тваю
пры зачацці Езуса Хрыста,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.
Праз прыйсце Тваё ў языках вогненных,
       – выбаў нас, Духу Святы, Божа.

Мы, грэшныя, Цябе просім,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб Касцёл  Твой святы
накіроўваць і захоўваць у згодзе
меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб нас у пабожнасці і пакоры
ўзмацніць меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб нас сталасцю і мужнасцю
адарыць меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб думкі нашыя
да жадання нябесных спраў узнесці
меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб нас ачысціць
і для годнага жыцця дзеля Цябе
прысвяціць меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб нас у цярпенні нашым суцешыць
меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб нас у міласці сваёй упэўніць
меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб нас усіх да хвалы вечнай давесці
меў ласку,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.
Каб мы Цябе любілі
і дзеля Цябе грахоў асцерагаліся,
       – выслухай нас, Духу Святы, Божа.

Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
       – даруй нам, Пане.
Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
       – выслухай нас, Пане.
Баранку Божы,
які бярэш на сябе грахі свету,
       – змілуйся над намі.

С.: Сэрца чыстае ствары ўва мне, Божа.
Н.: І духа справядлівасці аднаві ў душы маёй.
С.: Пане, выслухай малітвы нашыя.
Н.: А просьбы нашыя няхай да Цябе дойдуць.

Молімся: Прыйдзі, Духу Святы, напоўні сэрцы сваіх верных і запалі ў іх агонь Тваёй любові, які сабраў усе народы ў адзінстве веры, каб Твая ласка асвяціла нашыя сэрцы і ахоўвала нас ад усялякага зла. Праз Хрыста, Пана нашага.
Н.: Амэн.